PT-Forest
Ranka

TERVETULOA tutustumaan kotisivuillemme!

PT-FOREST Oy on etelä-Suomen alueella toimiva puunkorjuu- ja bioenergia-alan yritys, joka pyrkii omalta osaltaan hillitsemään ilmastonmuutosta edistämällä uusiutuvan, lähinnä metsäenergian käyttöä lämmön- ja energiantuotannossa.Ponsse

Kasvi

TARJOAMME kaikki metsätalouden palvelut taimikon perustamisesta uudistushakkuisiin yksityismetsänomistajille sekä yrityksille ja yhteisöille.

OSTAMME ja välitämme metsäenergiaa ja ainespuuta pysty- ja hankintakaupoilla kotimaisen metsä- ja energiateollisuuden käyttöön, sekä
TUOTAMME ja toimitamme kotimaista polttopuuta kaikissa muodoissa yksityistalouksille ja yrityksille.

PYRIMME pitämään johtoajatuksenamme kaikessa toiminnassamme toimimista kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti, sekä pyrkimistä eroon Suomen riippuvuudesta fossiilisiin polttoaineisiin ja ydinvoimaan.


TIEDÄTHÄN, että metsäenergian käyttö lämmönlähteenä on yksi parhaista keinoista hillitä ilmastonmuutosta, koska kotimaisen puun hiilitase on nolla.
Puu sitoo pahinta kasvihuonekaasua hiilidioksidia kasvaessaan saman verran kuin sitä poltettaessa tai puun lahotessa metsään vapautuu. Toki sillä edellytyksellä, että puuta ei poisteta metsästä kasvua enempää, eli toimitaan vastuullisesti ja huolehditaan puuston kasvusta hoitotoimenpitein, niin kuin pohjoismaisessa metsätaloudessa on vuosikymmenet toimittukin. Toki metsäenergiankin käytöstä energianlähteenä päästöjä syntyy (lähinnä hiukkaspäästöt), mutta verrattuna fossiilisten polttoaineiden (öljy, kivihiili) tuotantoon ja käyttöön, ero on valtava ympäristökuormituksen suhteen.
Bioenergian eduksi.

JOKAISEN on aika miettiä keinoja, joilla voimme jättää terveen, elävän planeetan tuleville sukupolville.

puro

Yhteistyössä

Heinolan Postimerkkikerho
Tiedot